PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
Hôm nay: [Văn bản: 0] [Mượn sách: 0] [Trả sách: 0] Video hướng dẫn Đăng nhập
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Kết quả thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2020-2021 vòng thi cấp huyện, môn thi Toán- Tiếng Anh 5
Công văn ủng hộ Covid 19 năm 2021
Công văn chăm lo tết 2021
Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT Ban hành quy chế bối dưỡng thường xuyên giáo viên, Cán bộ quản lý...
Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bối dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bối dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học...
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học...
Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH
Chỉ thị số 16/CT-TTg V/v đẩy mạnh thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông
Công văn 1451/SGDĐT-GDTH V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học
Công văn 3977/BGDĐT-GDTH V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học
Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT Ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục Mầm non, giáo viên dạy giỏi,giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
Thông tư 27 Ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học
Công văn 3453/BGDĐT-GDTH V/v tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong các cơ sở phổ thông
12345678910...
Chỉ có quốc gia thu hút những cái đầu vĩ đại hoặc coi trọng giáo dục mới có thể trở nên giàu có (Enrics - Mĩ)