PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Vũ Mỹ Dung
   Sinh ngày: 09/08/2005  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Hồng Khê - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải 3 thi VCĐ cấp huyện.
   Năm học: 2015 - 2016
   Phạm Hoàng Minh
   Sinh ngày: 04/08/2005  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Bằng Giã - Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba Violympic Toán lớp 5 cấp tỉnh
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Vũ Mỹ Dung
   Sinh ngày: 09/08/2005  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Hồng Khê - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải 3 thi VCĐ cấp huyện.
   Năm học: 2014 - 2015
   Vũ Quỳnh Phương
   Sinh ngày: 02/08/2004  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Tân Hưng - Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK hội thi VCĐ cấp huyện.
   Năm học: 2014 - 2015
   Nguyễn Vũ Mỹ Dung
   Sinh ngày: 09/08/2005  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Hồng Khê - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải 3 thi VCĐ cấp huyện.
   Năm học: 2013 - 2014
   Vũ Quỳnh Phương
   Sinh ngày: 02/08/2004  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Tân Hưng - Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK hội thi VCĐ cấp huyện.
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Vũ Mỹ Dung
   Sinh ngày: 08/09/2005  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Hồng Khê - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải 3 thi VCĐ cấp huyện.
   Năm học: 2012 - 2013
   Vũ Quỳnh Phương
   Sinh ngày: 08/02/2004  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Tân Hưng - Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK hội thi VCĐ cấp huyện.
   Năm học: 2012 - 2013
   Trần Thị May
   Sinh ngày: 01/10/2002  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Bằng Giã - Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2012 - 2013
   Phạm Nguyên Phượng
   Sinh ngày: 01/06/2002  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Bằng Giã - Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải 3 học sinh Olympic cấp huyện, giải KK Olympic cấp tỉnh, đạt Giải KK trong hội thi VCĐ cấp huyện.
   Năm học: 2012 - 2013
12