PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Về việc kiện toàn Tiểu ban phổ cập giáo dục tiểu học năm 2019 10/05/2019 [HyperLink19]
2 Danh mục sách giáo khoa Tiểu học tăng giá 10/05/2019 [HyperLink19]
3 KE HOẠCH BD HÈ 2017- NĂM HỌC 2017-2018 11/08/2017 [HyperLink19]
4 Mẫu xét Hoàn thành chương trình lớp học và HTCTTH 16/05/2017 [HyperLink19]
5 Qui tắc ứng sử văn hoá trong nhà trường 10/04/2017 [HyperLink19]
6 Báo cáo tự bồi dưỡng Modun của tổ 10/04/2017 [HyperLink19]
7 Báo cáo tự bồi dưỡng Modun 10/04/2017 [HyperLink19]
8 HD ra đề môn Tiếng Anh Theo TT 22 10/03/2017 [HyperLink19]
9 HD ra đề môn Lịch sử và Địa lý 10/03/2017 [HyperLink19]
10 HD ra đề môn Khoa học theo TT22 10/03/2017 [HyperLink19]
11 HD ra đề môn Tiếng Việt theo TT22 10/03/2017 [HyperLink19]
12 HD ra đề môn Toán theo TT22 10/03/2017 [HyperLink19]
13 Đề thi kiểm tra viết giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017 02/03/2017 [HyperLink19]
14 Hướng dẫn viết SK NĂM HỌC 2016-2017 22/02/2017 [HyperLink19]
15 Nghị quyết họp CM tháng 02/2017 15/02/2017 [HyperLink19]
16 NQ HỌP CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2017 07/02/2017 [HyperLink19]
17 Hướng dẫn đánh giá học sinh theo TT22. 19/12/2016 [HyperLink19]
18 MẪU CHẤM VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP CÁC LƠP 14/11/2016 [HyperLink19]
19 TRÌNH BAY GIAO AN THI GVG CẤP TRƯỜNG 06/11/2016 [HyperLink19]
20 KE HOẠCH BỒI DƯỠNG HÈ 2016- TRONG NĂM HỌC 2016-2017 07/10/2016 [HyperLink19]
    
123456