PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kết quả thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2020-2021 vòng thi cấp huyện, môn thi Toán- Tiếng Anh 5 26/03/2021 [HyperLink19]
2 Công văn ủng hộ Covid 19 năm 2021 25/02/2021 [HyperLink19]
3 Công văn chăm lo tết 2021 25/02/2021 [HyperLink19]
4 Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT Ban hành quy chế bối dưỡng thường xuyên giáo viên, Cán bộ quản lý... 17/11/2020 [HyperLink19]
5 Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bối dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 17/11/2020 [HyperLink19]
6 Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bối dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 17/11/2020 [HyperLink19]
7 Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học... 17/11/2020 [HyperLink19]
8 Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học... 17/11/2020 [HyperLink19]
9 Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH 17/11/2020 [HyperLink19]
10 Chỉ thị số 16/CT-TTg V/v đẩy mạnh thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông 17/11/2020 [HyperLink19]
11 Công văn 1451/SGDĐT-GDTH V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học 17/11/2020 [HyperLink19]
12 Công văn 3977/BGDĐT-GDTH V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học 17/11/2020 [HyperLink19]
13 Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT Ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục Mầm non, giáo viên dạy giỏi,giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông 17/11/2020 [HyperLink19]
14 Thông tư 27 Ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học 17/11/2020 [HyperLink19]
15 Công văn 3453/BGDĐT-GDTH V/v tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong các cơ sở phổ thông 17/11/2020 [HyperLink19]
16 Công văn 3401/BGDĐT-GDTH V/v trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cấp tiểu học 17/11/2020 [HyperLink19]
17 Công văn 134/PGDĐT-TH V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 17/11/2020 [HyperLink19]
18 Công văn 378/SGDĐT- GDTH V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 17/11/2020 [HyperLink19]
19 Công văn 1315/BGDĐT_GDTH về việc Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 16/11/2020 [HyperLink19]
20 Công văn 3536/BGDĐT_GDTH về việc biên soạn thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021 16/11/2020 [HyperLink19]
    
123456789