PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỐT CÁN ĐI TẬP HUẤN 4/10/2019 [HyperLink19]
2 BÁO CÁO THANH TRA ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020 19/9/2019 [HyperLink19]
3 ĐĂNG KÍ TỔ CHỨC HỘI NGHI CBVC TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT 20/9/2019 [HyperLink19]
4 KẾT QUẢ THI OLYMPIC HỌC SINH TIỂU HỌC CẤP HUYỆN NĂM 2011-2012 Phó hi?u t [HyperLink19]
5 Kết quả học sinh giỏi lớp 5 năm học 2011-2012 qua các vòng kiểm tra. Phó hi?u t [HyperLink19]
6 Kết quả hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2011-2012 Phó hi?u t [HyperLink19]
7 Kết quả KT chất lượng HSG lớp 5 đợt 1 Nguy?n Th? [HyperLink19]
8 Hồ sơ nâng lương thường xuyên của đ/c Vũ Thị Mai - HP Nguy?n Th? [HyperLink19]
9 Báo cáo kết quả HS Giỏi lớp 5 tháng 9+10 năm học 2011 - 2012 Vu Th? Mai [HyperLink19]
10 Báo cáo kết quả Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11/2011 Vu Th? Mai [HyperLink19]