PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
7 Công tác chuyên môn tháng 4/2019 10/05/2019 [HyperLink19]
6 BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁC TIẾT MỤC THAM DỰ PHẦN THI NĂNG KHIẾU 10/05/2019 [HyperLink19]
5 Về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục; báo cáo về dân số các năm từ 2015 đến 2018 10/05/2019 [HyperLink19]
4 V/v tham gia lớp tập huấn cho các đơn vị sử dụng NSNN khối huyện năm 2019 10/05/2019 [HyperLink19]
3 Kế hoạch Ngày hội Viết chữ đẹp và giao lưu Chúng em tập sáng tác truyện cấp huyện 08/05/2019 [HyperLink19]
Kết quả khảo sát đầu vào lớp 6. 12/08/2013 [HyperLink19]
Kết quả khảo sát đầu vào lớp 6. 12/08/2013 [HyperLink19]