PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 2 Bộ môn (lĩnh vực): Tiếng Việt Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1 Bộ môn (lĩnh vực): Tiếng Việt Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
3 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT SAU CHUYÊN ĐỀ Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]