PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 MÔ ĐUN 5 TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
2 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 3.0: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
3 Hướng dẫn học sinh giải toán về tỉ số phần trăm Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
4 Một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm học sinh lớp 2 Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
5 Bồi dưỡng năng lực làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 – Kiểu bài tả đồ vật Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
6 Rèn kỹ năng chỉ huy cho cán sự môn học Giáo dục thể chất Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
7 Đổi mới phương pháp dạy học môn Toán lớp 1 Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
8 Góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy chính tả cho học sinh lớp 3 Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
9 Nâng cao công tác Giáo dục thể chất và Y tế trường học Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
10 Rèn kĩ năng viết bài văn miêu tả – kiểu bài tả cảnh cho học sinh lớp 5. Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
11 BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 3 MÔN TIẾNG VIỆT Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
12 BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT DẠNG BÀI QUAN HỆ TỈ LỆ MÔN TOÁN Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
13 Sử dụng phương pháp " Phân tích sơ đồ đi lên" để nâng cao kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5. Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
14 Rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 3 qua tiết "Tập làm văn miệng" Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
15 Toán:Tìm số trừ (GA môn Toán đ/c Kế) Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
16 Tự nhiên và xã hội BÀI 15: TRƯỜNG HỌC Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
17 Toán Tiết 71: 100 trừ đi một số Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
18 Tập đọc Tiết 32: BÉ HOA Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
19 “Một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm học sinh lớp 2” Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
20 Rèn viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp 2 Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
12