PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Toán:Tìm số trừ (GA môn Toán đ/c Kế) Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
2 Tự nhiên và xã hội BÀI 15: TRƯỜNG HỌC Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
3 Toán Tiết 71: 100 trừ đi một số Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
4 Tập đọc Tiết 32: BÉ HOA Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
5 “Một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm học sinh lớp 2” Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
6 Rèn viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp 2 Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
7 MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 2 Bộ môn (lĩnh vực): Tiếng Việt Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
8 MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1 Bộ môn (lĩnh vực): Tiếng Việt Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]
9 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT SAU CHUYÊN ĐỀ Nguyễn Thị Khuyên [HyperLink19]