PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AVũ Thị Xoa
2Tiếng Việt1BNguyễn Thị Hạnh
3Tiếng Việt1CPhạm Thị Nguyệt Hòa
4Tiếng Việt1DVũ Thị Hồng
5Tiếng Việt2ATrần Thị Huế
6Tiếng Việt2BNguyễn Thị Tâm
7Tiếng Việt2CNguyễn Thị Huệ
8Tiếng Việt2DHà Thị Quỳnh Thư
9Tiếng Việt3AVũ Thị Hà
10Tiếng Việt3BVũ Cao Cường
11Tiếng Việt3CTrần Thị Hoa
12Tiếng Việt3DVũ Đình Kế
13Tiếng Việt3DPhạm Thị Hường
14Tiếng Việt3GNguyễn Thị Miền
15Tiếng Việt4AVũ Thị Hường
16Tiếng Việt4BTrần Thị Thanh Duyên
17Tiếng Việt4CPhạm Đăng Thành
18Tiếng Việt4DVũ Đình Quyên
19Tiếng Việt5APhạm Đình Công
20Tiếng Việt5BHoàng Thị Hồng
21Tiếng Việt5CVũ Thị Hoà
22Tiếng Việt5DNhữ Thị Minh