PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai21:12:22 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai21:09:44 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22163
3Khách vãng lai20:55:57 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai20:44:23 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai20:38:34 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_dang_ki_gd.aspx
6Khách vãng lai20:22:13 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
7Khách vãng lai20:20:52 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24031
8Khách vãng lai20:19:59 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai20:18:01 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=322
10Khách vãng lai20:15:23 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
11Khách vãng lai20:15:00 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22596
12Khách vãng lai20:13:41 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/default.aspx
13Khách vãng lai20:13:34 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
14Khách vãng lai20:10:43 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22571
15Khách vãng lai20:06:25 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22088
16Khách vãng lai19:59:18 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai19:53:26 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai19:37:49 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6797
19Khách vãng lai19:10:24 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
20Khách vãng lai19:05:39 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
21Khách vãng lai18:59:25 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=336
22Khách vãng lai18:09:58 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai18:02:31 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22150
24Lưu Thùy Dung18:01:48 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
25Khách vãng lai18:01:34 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai18:01:33 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Lưu Thùy Dung17:51:06 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
28Khách vãng lai17:50:53 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Lưu Thùy Dung17:49:45 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
30Khách vãng lai17:49:34 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai17:49:29 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai17:49:28 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai17:49:19 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
34Khách vãng lai17:49:12 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai17:47:22 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
36Khách vãng lai16:13:52 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login.aspx
37Khách vãng lai16:10:30 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22172
38Khách vãng lai16:03:21 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
39Khách vãng lai15:56:59 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22126
40Lưu Thùy Dung15:50:05 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
41Lưu Thùy Dung15:49:34 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
42Khách vãng lai15:48:29 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login.aspx
43Khách vãng lai15:48:27 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/default.aspx
44Khách vãng lai15:47:50 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
45Khách vãng lai15:47:48 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
46Khách vãng lai15:47:45 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9677
47Khách vãng lai15:47:39 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai15:38:42 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22181
49Lưu Thùy Dung15:36:54 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
50Khách vãng lai15:36:05 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai15:36:01 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
52Khách vãng lai15:34:54 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22175
53Khách vãng lai15:34:37 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
54Khách vãng lai15:32:23 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
55Khách vãng lai15:31:56 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
56Khách vãng lai15:14:01 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai14:57:09 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22180
58Khách vãng lai14:38:44 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
59Khách vãng lai14:32:23 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
60Khách vãng lai14:24:07 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22177
61Khách vãng lai14:17:22 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22178
62Khách vãng lai13:56:56 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22173
63Khách vãng lai13:54:56 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22184
64Khách vãng lai13:28:47 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22185
65Khách vãng lai13:15:50 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22115
66Khách vãng lai13:01:12 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
67Khách vãng lai13:01:08 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
68Khách vãng lai13:00:55 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Khách vãng lai12:54:32 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
70Khách vãng lai12:53:13 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22160
71Khách vãng lai12:26:58 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22176
72Khách vãng lai12:13:32 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22174
73Khách vãng lai12:07:04 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22182
74Khách vãng lai11:41:37 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
75Khách vãng lai11:21:25 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22142
76Khách vãng lai11:14:57 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22183
77Khách vãng lai11:11:06 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
78Khách vãng lai10:59:00 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
79Khách vãng lai10:58:11 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
80Khách vãng lai10:45:04 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22119
81Trần Thị Thu Huyền10:07:00 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
82Trần Thị Thu Huyền10:06:50 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
83Trần Thị Thu Huyền10:06:36 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
84Trần Thị Thu Huyền10:06:25 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
85Trần Thị Thu Huyền10:06:03 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
86Trần Thị Thu Huyền10:05:48 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
87Trần Thị Thu Huyền10:05:39 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
88Trần Thị Thu Huyền10:05:12 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
89Trần Thị Thu Huyền10:05:11 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
90Trần Thị Thu Huyền10:03:59 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
91Khách vãng lai10:02:27 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
92Trần Thị Thu Huyền10:02:21 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
93Trần Thị Thu Huyền10:02:21 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
94Trần Thị Thu Huyền10:02:03 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
95Trần Thị Thu Huyền10:01:58 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
96Trần Thị Thu Huyền10:01:12 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
97Trần Thị Thu Huyền10:00:17 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
98Trần Thị Thu Huyền10:00:13 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
99Khách vãng lai10:00:09 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=349
100Trần Thị Thu Huyền09:59:53 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
101Trần Thị Thu Huyền09:59:48 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
102Khách vãng lai09:59:25 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
103Khách vãng lai09:59:11 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
104Khách vãng lai09:21:03 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22151
105Khách vãng lai09:01:59 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
106Khách vãng lai09:00:31 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
107Khách vãng lai08:46:17 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
108Khách vãng lai08:26:30 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22583
109Khách vãng lai08:21:52 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
110Khách vãng lai07:36:35 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
111Khách vãng lai07:26:43 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22555
112Khách vãng lai06:40:19 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop_c1.aspx
113Khách vãng lai06:37:42 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
114Khách vãng lai06:29:43 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
115Khách vãng lai06:27:24 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22591
116Khách vãng lai06:16:56 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
117Khách vãng lai06:07:27 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22132
118Khách vãng lai05:45:34 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22137
119Khách vãng lai05:24:29 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
120Khách vãng lai05:23:47 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-01868
121Khách vãng lai05:12:58 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24029
122Khách vãng lai04:35:56 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22564
123Khách vãng lai04:35:13 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
124Khách vãng lai04:28:46 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24024
125Khách vãng lai04:20:59 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
126Khách vãng lai03:55:18 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
127Khách vãng lai03:52:16 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22117
128Khách vãng lai03:49:17 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22134
129Khách vãng lai03:47:16 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
130Khách vãng lai03:18:14 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
131Khách vãng lai03:11:40 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22121
132Khách vãng lai02:57:22 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
133Khách vãng lai02:46:45 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
134Khách vãng lai02:42:39 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=312
135Khách vãng lai02:31:32 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=38542
136Khách vãng lai02:24:13 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=38545
137Khách vãng lai02:21:39 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6802
138Khách vãng lai01:44:42 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22566
139Khách vãng lai01:13:21 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
140Khách vãng lai00:19:42 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
141Khách vãng lai00:02:17 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
20 11 2018