PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai15:39:01
2Khách vãng lai14:57:02
3Khách vãng lai14:26:09
4Khách vãng lai12:52:46
5Khách vãng lai12:06:52
6Khách vãng lai11:27:52
7Khách vãng lai09:07:43
8Khách vãng lai08:39:36
9Khách vãng lai08:39:15
10Khách vãng lai05:34:17
11Khách vãng lai05:10:24
12Khách vãng lai03:46:35
13Khách vãng lai03:41:16
14Khách vãng lai01:36:21
23 4 2021