PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai02:51:28 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai02:50:07 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
3Khách vãng lai02:39:38 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22093
4Khách vãng lai02:28:10 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22146
5Khách vãng lai02:15:52 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=38545
6Khách vãng lai02:11:04 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22095
7Khách vãng lai01:42:12 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai01:35:29 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22124
9Khách vãng lai01:23:54 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22556
10Khách vãng lai01:15:51 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai01:11:31 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
12Khách vãng lai00:39:47 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
13Khách vãng lai00:34:41 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
25 9 2018