PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai03:38:33 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai03:20:16 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai03:08:10 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai02:46:07 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22130
5Khách vãng lai02:46:03 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40038
6Khách vãng lai02:45:22 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
7Khách vãng lai02:43:26 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai02:39:34 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai02:38:17 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai02:38:12 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
11Khách vãng lai02:20:12 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai01:25:06 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22592
13Khách vãng lai01:08:28 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
14Khách vãng lai00:48:31 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
15Khách vãng lai00:37:33 http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24024
22 1 2019