Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
CÔNG VIỆC
Thời khóa biểu
Lịch làm việc
Kế hoạch hoạt động
Phổ cập giáo dục
Kiểm định chất lượng
HỖ TRỢ QUẢN LÍ
Camera quan sát
Nhắn tin SMS
Góp ý Hiệu trưởng
Công khai - Phổ biến PL
VIDEO - ẢNH
Video - Clip
Thư viện ảnh
Hướng dẫn
Danh mục web đơn vị
Hướng dẫn sử dụng
Văn bản mới
Công văn đến
Công văn đi
Hỗ trợ đổi mới
Thống kê truy cập
Tổng số: 3363558
Hôm qua: 117
Hôm nay: 25
Đang online: 1
Thứ Năm, 20/9/2007 9: 01: 29 P.M.
TIN TỨC - SỰ KIỆN
GÓP Ý VỚI HIỆU TRƯỞNG
Họ và tên
Địa chỉ
Email
Nội dung
   
Video - Clip
Đang tải Video
Văn bản của PGD
Tài nguyên từ PGD
MỪNG SINH NHẬT

Vũ Thuỳ Dương 4B
123
Đề thi các loại
Các loại kế hoạch
Bản quyền thuộc về trường Tiểu học Tân Việt
Địa chỉ: Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203.778041
Thiết kế và xây dựng: Trường Tiểu Học Tân Việt
0
0
20 30296410 12 20 12 2014 12/20/2014
0
ho_ten
 

idHọ và tênMật khẩu
4Vũ Đình Thuấndcf2ea870d21664755fd78037630037f
6admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
7Trần Thị Loan8b9c2bba829069d84f1e77c3f25cb5ca
8Trần Minh Tháifb88bfddbaa5ba268a34936c1d398a96
idHọ và tênMật khẩu
1admin202cb962ac59075b964b07152d234b70
idHọ và tênMật khẩu
11admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
12Trần Thị Loan469d95137333c9c84178ea0c9a3db2b3
17Đỗ Thị Hưng546cb004524c792856b4bbba7192456b
18Đặng Quang Cẩmad017e9d6654bd0ccd978958fa1b6da6
19Nguyễn Quốc Việta4e614247683e150b2b9812a8fa33a71
idHọ và tênMật khẩu
44Vũ Đình Thuấndcf2ea870d21664755fd78037630037f
46admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
48Vũ Thị Hải Yến2599296bb9087b2fed9d0e353a8dcdf9
49Nguyễn Thị Hạnhf1966af3ba1aed9be78e879c72d89bc3
50Vũ Thị Tuyếta6921275a48631bafb772d35637b82a0
51Vũ Thị Thanh Huyềnd856125d827ac297307baf299a8ee1f1
52Trần Thị Thanh Duyên700f6fa0edb608ee5cc3cfa63f1c94cc
53Trần Thị Châm8e6f09d78db003c669ef595a022c5f86
54Hoàng Thị Hồnge10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
55Nhữ Thị Minhc92f1d1f2619172bf87a12e5915702a6
56Nguyễn Thị Huệ71a6b6f094346a8832df801c8428ea06
57Hà Thị Quỳnh Thư00a28f235b6b527d8e77a9584aa659ee
58Nguyễn Thị Miền08d6cd99e919459b34b3c6777ba7f4ce
59Trần Thị Huếb32b0211be519badb04d69010ff88046
60Trần Thị Hoa07159c47ee1b19ae4fb9c40d480856c4
61Trần Thị Thu Huyềna1619ecc41d18696807c9c323f1e180b
62Nguyễn Thị Tâm40b340b06a104930d9c4164578bf4d79
63Phạm Thị Hường145a829dff80553d2747dfa14f44cc56
64Phạm Đình Công106d7415eaa9fe7382a4d1754c60e3ae
65Vũ Thị Hường145a829dff80553d2747dfa14f44cc56
66Vũ Thị Hòa9810784ce10b72a1ef2f50bc5fec59ba
67Vũ Đình Kế25bc6654798eb508fa0b6343212a74fe
68Phạm Đăng Thành8478e2bdb758f8467225ae87ed3750c2
70Phạm Thị Hòa9810784ce10b72a1ef2f50bc5fec59ba
71Nguyễn Thị Lươngcd67e095aa87a04d2bfb63a3b8f24309
73Vũ Thị Hồngbe3f925cb2a5f8453e7d925964e7c2ae
74Nguyễn Thị Lan73f50c9f17291ce93ee52e50b73f6f63
75Lê Thị Minhc92f1d1f2619172bf87a12e5915702a6
76Trần Minh Tháifb88bfddbaa5ba268a34936c1d398a96
77Vũ Đình Quyên92f54963fc39a9d87c2253186808ea61
sttHọ và tênMật khẩu
1admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
2Nguyễn Thị Tuyết65cd3e7fd851325c08a65172d8cebc8b
3Trần Minh Tháifb88bfddbaa5ba268a34936c1d398a96
4Trần Thị Loan8b9c2bba829069d84f1e77c3f25cb5ca
sttHọ và tênMật khẩu
1admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
2Trần Minh Tháifb88bfddbaa5ba268a34936c1d398a96
3Trần Thị Loan8b9c2bba829069d84f1e77c3f25cb5ca
4Vũ Đình Thuấn8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
sttHọ và tênMật khẩu
1admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
2Đỗ Thị Hưng546cb004524c792856b4bbba7192456b
3Phạm Thị Dịu072079aac3dab2215376321f873bf687
4Trần Minh Tháifb88bfddbaa5ba268a34936c1d398a96
5Trần Thị Loan8b9c2bba829069d84f1e77c3f25cb5ca
6Vũ Đình Thuấn8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d