PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Bản tin dạy và học trong nhà trường 10 0
2 Toán học tuổi trẻ 11 0
3 BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI 11 126300
4 Dạy và học ngày nay 35 751000
5 Khoa Học giáo dục 35 1075000
6 Giáo Dục tiểu học 39 351000
7 Tạp chí thiết bị giáo dục 39 1007000
8 Sách pháp luật 49 3487100
9 Tạp chí giáo dục 58 1380000
10 Sách Từ điển 60 2345300
11 Toán tuổi thơ 105 1695000
12 Sách Hồ Chí Minh 114 2220800
13 Thế giới trong ta 139 2502000
14 Sách kinh điển 140 12523000
15 Văn học và tuổi trẻ 150 1952000
16 Sách đạo đức 203 2950700
17 Sách nghiệp vụ 842 16200500
18 Sách tham khảo 923 15375400
19 Sách TK môn học 1416 34779042
20 Sách thiếu nhi 1642 15958500
21 Sách giáo khoa 1869 12125100
 
TỔNG
7890
128804742