PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo khối 5 1 24000
2 Quản lý giáo dục 2 20000
3 Sách giáo khoa TNXH lớp 2 3 14700
4 Sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 1 5 14500
5 Sách tham khảo khối 1 8 129500
6 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 8 0
7 Sách giáo khoa toán lớp 4 9 90600
8 Sách tham khảo khối 2 9 127800
9 Bản tin dạy và học trong nhà trường 10 0
10 Sách giáo khoa toán lớp 5 11 109700
11 Toán học tuổi trẻ 11 0
12 Sách giáo khoa TNXH lớp 1 11 51700
13 Sách giáo LS&ĐL học lớp 5 12 96000
14 Sách giáo khoa âm nhạc lớp 1 13 26000
15 Sách giáo khoa Đạo đức lớp 1 13 58500
16 Dạy và học trong nhà trường 14 0
17 Sách giáo khoa toán lớp 3 14 137500
18 Sách giáo khoa âm nhạc lớp 2 15 34500
19 Sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 3 15 46500
20 Sách giáo khoa Đạo đức lớp 3 15 36000
21 Sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 2 15 300000
22 Sách giáo khoa âm nhạc lớp 3 15 30000
23 Sách giáo khoa TNXH lớp 3 15 122700
24 Sách giáo khoa toán lớp 1 16 165300
25 Sách giáo dục thư viện và trường học 17 92000
26 Sách giáo khoa âm nhạc lớp 5 20 63500
27 Sách giáo khoa Đạo đức lớp 2 21 64500
28 Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4 22 70000
29 Giáo Dục tiểu học 24 216000
30 Khoa Học giáo dục 29 715000
31 Dạy và học ngày nay 30 620000
32 Sách giáo viên khối 3 35 728700
33 Sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 5 35 188900
34 Tạp chí thiết bị giáo dục 35 891000
35 Sách pháp luật 39 3327100
36 Sách giáo viên khối 2 40 1176700
37 Tạp chí giáo dục 48 1120000
38 Sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 4 51 229100
39 Sách giáo khoa Đạo đức lớp 5 53 158200
40 Sách giáo khoa khoa học lớp 5 53 416500
41 Sách giáo khoa Đạo đức lớp 4 54 163600
42 Sách Từ điển 60 2345300
43 Sách giáo khoa khoa học lớp 4 61 437300
44 Sách giáo viên khối 1 66 1303900
45 Sách giáo viên khối 4 70 1111200
46 Sách giáo khoa LS&ĐL học lớp 5 74 359400
47 Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 74 732600
48 Sách giáo viên khối 5 77 1528900
49 Toán tuổi thơ 80 1345000
50 Sách giáo LS&ĐL học lớp 4 97 572100
51 Sách kinh điển 102 10188000
52 Thế giới trong ta 109 1962000
53 Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 111 836200
54 Sách Hồ Chí Minh 114 2220800
55 Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 120 1156300
56 Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 122 1032900
57 Văn học và tuổi trẻ 125 1702000
58 Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 161 1432500
59 Sách đạo đức 203 2950700
60 Sách nghiệp vụ 842 16200500
61 Sách tham khảo 923 15375400
62 Sách TK môn học 1416 34779042
63 Sách thiếu nhi 1642 15958500
64 Sách giáo khoa 1869 12125100
 
TỔNG
9384
139531942