PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Bản tin dạy và học trong nhà trường 10 0
2 Toán học tuổi trẻ 11 0
3 Giáo Dục tiểu học 24 216000
4 Khoa Học giáo dục 31 835000
5 Dạy và học ngày nay 31 645000
6 Tạp chí thiết bị giáo dục 36 920000
7 Sách pháp luật 49 3487100
8 Tạp chí giáo dục 50 1170000
9 Sách Từ điển 60 2345300
10 Toán tuổi thơ 85 1395000
11 Sách Hồ Chí Minh 114 2220800
12 Thế giới trong ta 115 2070000
13 Văn học và tuổi trẻ 130 1752000
14 Sách kinh điển 140 12523000
15 Sách đạo đức 203 2950700
16 Sách nghiệp vụ 842 16200500
17 Sách tham khảo 923 15375400
18 Sách TK môn học 1416 34779042
19 Sách thiếu nhi 1642 15958500
20 Sách giáo khoa 1869 12125100
 
TỔNG
7781
126968442